Wie zijn wij?

Legra staat als eenmanszaak ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het nummer 01164430.

Uw gegevens?

Voor onze administratie en afwerking van uw opdrachten zijn wij persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens kunnen bestaan uit:

  • Naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer)
  • Bankgegevens (zakelijk)

De gegevens die wij opslaan worden echter enkel gebruikt voor zakelijke doeleinden. Wanneer wij voor u diensten gaan verrichten zijn wij deze gegevens nodig om u op de hoogte te houden van de opdracht en u de facturen en offertes te kunnen sturen.
Met de door u verstreken gegevens wordt zorgvuldig omgegaan.

Gevoelige informatie

Binnen de bedrijfsvoering zullen wij geen gevoelige informatie opslaan.

Vertrouwelijkheid

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld.

Opslag, bescherming en duur

Uw persoonlijke gegevens zullen tijdens wettelijke verplichte termijnen worden opgeslagen. Na dit termijn zullen uw gegevens worden verwijderd, wanneer u geen samenwerking meer heeft met Legra.

Facturen en offertes zullen in de administratie aanwezig blijven, ook tijdens de wettelijke verplichte termijnen.

De ontwerpen worden altijd opgeslagen in het archief. Wanneer Legra voor u ontwerpen maakt zullen wij deze altijd archiveren. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk bekend maken. De ontwerpen worden voor u opgeslagen, wij zullen er geen gebruik van maken zonder schriftelijke toestemming.

Wanneer dit toch gebeurd kunt u contact opnemen met Legra met een verzoek om dit te verwijderen.

Wanneer u contact opneemt via het contact formulier worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor de financiƫle administratie. Ook hierbij dragen wij zorg voor een voorzichtige afhandeling van uw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

De directie, noch Legra, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Toestemming

Indien u gebruik maakt van het contactforumuier of de diensten van Legra gaat u akkoord met opslaan van uw gegevens, voor de genoemde doeleinden.

Inzage

U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die wij van u hebben opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen. U krijgt binnen vier weken reactie. Echter zullen ontwerpen wel kunnen worden getoond, maar misbruik zal worden aangepakt. De beeldrechten van de ontwerpen zullen altijd behouden blijven bij de ontwerper. Ontwerpen mogen daarom ook niet ter inzage worden opgevraagd om vervolgens te worden gedeeld met derden.

Recht op correctie

U heeft het recht om feitelijke onjuiste gegevens te laten corrigeren. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient bij Legra zullen wij overgaan tot verbetering aanvulling en/of verwijdering van de onjuiste gegevens.

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt u contact opnemen via info@legra.nl.